DANIELOVÁ, P. Plavecký bazén s posilovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Třeštíková, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 86222