GLOMBOVÁ, P. Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rusník,, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 86274