FALTYS, M. Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubina, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andrys, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86255