EIMANN, K. Některá specifika komunikace ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tošovský, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 86250