FOJTŮ, J. Most na přeložce silnice I/57 přes místní potok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kulhavý,, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 86267