HEČKOVÁ, B. Návrh a posouzení ŽB skeletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimůnek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Seiter, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 86297