IVÁNKOVÁ, M. Sdružené ocelové zásobníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bajer, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 86344