JELÍNEK, O. Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Treuová, Lea

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 86357