JELÍNKOVÁ, K. Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovan, Juraj

Navrhovaná známka

eVSKP id 86358