JURÁK, V. Novostavba farního kostela v Brně-Líšni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Eliáš, Luboš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klvaňa, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 86367