JURÁČEK, M. Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Topič, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 86366