JURKA, F. Bytový dům, Brno - Židenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterka, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 86372