KABEŠ, L. Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čepil, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 86374