KMECOVÁ, Z. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Miloš

Posudek oponenta

Janík, Zdeněk

eVSKP id 86395