HONZÍK, R. Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Valenta, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 86317