VEPŘEK, K. Experimentální a numerická analýza zesílení ŽB prvku na ohyb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žítt, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 86736