TOPINKA, J. Dalniční most u Soběslavi - příprava, realizace a řízení stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrazdil, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špinar, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86607