SMĚLÍKOVÁ, P. Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křižan, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Konečný, Vojtěch

Navrhovaná známka

eVSKP id 86687