PROKEŠ, V. Vliv technického zhodnocení nebytových prostor na výši nájemného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Marková, Leonora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 86631