ROKAŠOVÁ, P. Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologická příprava výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Motyčka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86645