MIKESKOVÁ, Z. Dům na půli cesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusinová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Párová,, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 86495