MACHAČ, T. Zdroje pitné vody a jejich technické provedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlaváč,, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 86475