MALANÍK, J. Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopecký, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 86478