KOREC, M. Založení nové a sanované podpěry "Starého mostu" přes Dunaj v Bratislavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Masopust, Jan

Posudek oponenta

Štefaňák, Jan

eVSKP id 86412