ŠIMKOVÁ, K. Řízení rizik a stavební podnik v současné hospodářské situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Puchýř, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skalický, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 86571