ŠPALEK, J. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blažková, Vendula

Navrhovaná známka

eVSKP id 86584