PATOČKA, J. Sportovní klub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jedlička, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 86541