NOGOVÁ, T. Hodnocení metod pro stanovení vlhkosti ve stavebních konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Antonín

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 86521