NOVÁČEK, P. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Posudek oponenta

Bartolšic, Vít

eVSKP id 86524