NEDOZRÁL, M. Bytový dům v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podivinský, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 86512