CIHELKA, K. Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lukášková, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 86212