JAKUBČÁNIN, M. Polyfunkční dům Lignum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Posudek oponenta

Šteffek, Libor

eVSKP id 86346