HOFFMANN, O. Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špinar, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86311