VAŇKOVÁ, J. Knižnica [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Posudek oponenta

Sláma, Ludvík

eVSKP id 86728