ZÍTKA, P. Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kašpar, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 86776