ROZUMEK, J. Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopecký, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 86650