ŘIHÁK, P. Stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěrba, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 86662