ŠKORÍK, J. Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Soldán, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86576