KOLOUCH, M. Vývoj a přezkoušení nové metody pro měření tuhostních a tlumicích vlastností kloubů v paralelně kinematických strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tomáš, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 24781