JEČMEN, M. Novostavba kostela v obci Krhová [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Marek Ječmen se ve své diplomové práci vrací do rodné obce Krhová v blízkosti Valašského Meziříčí. Ta i přes silnou náboženskou komunitu postrádá vlastní kostel. Ječmen nachází vhodné místo pro svou novostavbu na mírném návrší v těsné blízkosti stávajícího hřbitova. S důrazem na místní i dálkové pohledy komponuje sakrální objekt i prostor hřbitova do jednoho kompaktního celku. S barokním přístupem ke krajinným dominantám lemuje přístupovou cestu zastaveními Křížové cesty a s vědomím pomíjivosti i nekonečna v tradiční citaci "svaté půdy" obklopuje kostel zástupy zesnulých/vzkříšených v geometrickém rastru kolumbária. Právě navrácení smrti jako samozřejmé součásti každodenního stereotypu lidské existence s hlubokým přesvědčením křesťanského vzkříšení v kontextu domova místní krajiny představuje stěžejní hodnotu předložené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Samostatný s intenzivním finišem
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Štěpán, Marek

Autor ve své práci navrhuje hřbitov a kostel pro obec Krhová. Na základě intuitivní analýzy hodnot naší západní civilizace a konfrontace názorů dvou křesťanských denominací vytváří koncept “místa za zdí” a “bariéry v krajině”. Dává tak najevo svůj pohled na nutnou ochranu zásadních hodnot naší civilizace tím, že je staví za zeď, vytváří pro ně jakousi pevnost. Podíváme-li se na tento koncept z jiného úhlu, můžeme jej ale taky vidět jako uzavření se, nebo vytvoření trezoru pro tyto hodnoty, které jsou již vzácností. To prohlubuje spíše jejich větší odtažitost a nepochopitelnost. Není pak hradba opravdu hradbou? Pak je otázkou, co a kdo se ocitá za zdí a nevytváří-li tento koncept jakousi retrorezervaci, byť je architektonicky zajímavý. Samotná hmota kostela je pro velikost obce uměřená, tvar adekvátní. Pro tak zásadně deklamovanou ochranu křesťanských hodnot mi zde chybí jejich vyjádření symbolem (logem), tedy křížem. Ten chybí i na hřbitově, pravděpodobně díky stydlivosti nebo snad příliš velké plurálnosti názorů ve společnosti? Pakli-že má kostel pro obce přiměřené měřítko, pak hřbitov své měřítko zbytečně monumentalizuje. To je doloženo i nutností přeložení části stávajících hrobů na úkor této striktnosti a vlastně nedůsledně aplikované ochraně tradičních hodnot. Urbanistické řešení vnímám jako druh landartu, což je pro hřbitov příhodné. Archetypálně se blíží stavba spíše památníku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 83103