ZIMOLOVÁ, M. Mezní podmínky v tvařitelnosti plechů s povlakem cínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Spišák,, Emil

Navrhovaná známka

eVSKP id 24902