RAK, V. Výpočtová analýza dynamických vlastností hydrodynamických kluzných ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Malenovský, Eduard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kamenický, Ján

Navrhovaná známka

Pochylý, František

Navrhovaná známka

Zapoměl, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 24925