SMĚŠNÝ, J. Návrh strategie rozvoje podniku působícího v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Otázka č.1 : O jaký konkrétní typ úvěru s úrokovou sazbou 5% se jedná v návaznosti na návrhy pro pokrytí provozních nákladů a pořízení vozidel? Otázka č.2 : Na čem stavíte své předpoklady, že nově pořízena vozidla budou ze 100% kapacity využita a tedy najednou v průměru 10 000 km? Otázka č. 3 : Jaký je potenciál zahraničních firem z Belgie, Nizozemska a Lucemburska vyžadující ISO 9001 pro realizaci přepravy? Počítá společnost s jeho využitím i na stávajících trzích?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

nova, Karel Kuchtík, hlavní účetní ve společnosti Pars

• Návratnost investice vozového parku (bod 4.1.2 )je vypočtena pouze z peněžních příjmů investic (přepokládané tržby). Pro výpočet je vhodnější použít příjmy očištěné o náklady související s uskutečňovanou přepravou. • Výstižně provedená analýza vnějšího i vnitřního prostředí společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84267