MARKOVIČ, M. Zpracování řečových signálů přes webové rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mekyska, Jiří

Student splnil veškeré cíle bakalářské práce a vytvořil pomocí kombinace jazyků Javascript, PHP a C++ systém, který umožňuje parametrizaci řečového signálu přes webové rozhraní. Pracoval samostatně, navrhoval vlastní postupy, dbal rad vedoucího a celkově dosáhl dobrých výsledků. Z formálního hlediska nemám k práci připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Po analýze možností sudent vybral vhodné rozhraní a navrhl možnost nejen získání nahrávek zvuku z mikrofonu přes webové rozhraní a jejich uložení na server, ale i určitou analýzu nahrávky. Navzorkovaný signál je uložen do souboru typu WAW. Práce má dobrou odbornou i grafickou úroveň a student splnil zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85226