CSIBA, P. Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné, student pravidelně konzultoval, zajímal se o problematiku a navíc se zúčastnil studentské konference EEICT. Mírnou výtku mám k slabému popisu dalších možných PLC kitů s úzkopásmovými standardy a ne zcela srozumitelné interpretaci výsledků a jejich diskuzi. Práci hodnotím B/85.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Herencsár, Norbert

Student ve své bakalářské práci se zaměřil na popis a porovnání čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem a IEEE P1901.2) vhodné pro datovou komunikaci po silnoproudém vedení. Kapitoly jsou rozděleny do ucelených částí a v textu se vyskytují chyby pouze ojediněle. Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Experimentální měření byly provedeny v domácím prostředí za použití dostupných modemů. V této části bych studentovi vytkl zmatečný popis obdržených výsledků a nejasný rozdíl typů provedených testů (PHY test, přenos souboru, testování provozu). Přínos práce by byla vyšší, pokud by student provedl více měření na větších vzdálenostech případně při větším rušení. Část práce byla prezentována na STUDENT EEICT 2015 soutěži, což hodnotím pozitivně.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 85266