MLÁDEK, O. Analyzátor proudové smyčky 0(4) - 20 mA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kahle, Petr

Diplomant při návrhu a realizaci diplomové práce prokázal, že se v dané tematice dobře orientoval jak v oblasti teorie, tak i při vlastní realizaci navrženého řešení analyzátoru. Pro problémy, na které narazil pří návrhu analyzátoru, nalezl samostatně řešení, která plně respektují podmínky zadání diplomové práce. Výsledná práce svědčí o dobré úrovni odborných znalostí diplomanta a pozitivním přístupu k návrhu i realizaci software i hardware analyzátoru. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

B:TECH,, Petr Dobrovolný,

posudek v příloze

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 85737