BITTNEROVÁ, L. Realizace etapy hrubé vrchní stavby Silo Tower [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěrba, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 87442