KOHUT, R. Technologie plovoucích ostrovů pro čištění odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 87695