KOČIČKOVÁ, V. Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhrin, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Račanský, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 87692