HRADILOVÁ, D. Obnova staré pošty Rousínov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Vlček, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D

Navrhovaná známka

eVSKP id 87623